locatie weergave
schoolgids

"Ons schoolplein is erg mooi en heel groot."

- Naomi

"We doen altijd leuke activiteiten. "

- Lynn

"De juf is heel mooi en aardig. Ik wil wel met haar trouwen. "

- Damon

"De podiumviering is heel leuk."

- Sven

"Lekker buiten fietsen op het schoolplein."

- Helena

"Ik vind het leuk op De Poort omdat je er lekker kunt bouwen."

- Rutger

"Ik vind het klimrek op onze school leuk."

- Lucas

"Lekker met mijn vriendjes spelen. "

- Joep

"De gymles is het leukst; alles mag! "

- Tim

"Ik vind hier de huishoek zo leuk."

- Britt

"Het is leuk om liedjes te zingen in de klas. "

- Tim
Ga naar de informatie pagina
of bel (055) 505 14 89

Zo kan het zijn

Sam zwaait nog een keer naar papa en mama. De eerste dag in groep 1. Sam is al een aantal keren komen wennen op school, maar vandaag begint hij echt. Best spannend! Voor Sam, maar ook voor zijn ouders. Verlegen kijkt Sam naar de juf. Die geeft hem een hand en koppelt hem aan Roos. Roos zit al wat langer in groep 1 en helpt Sam. Na het kringgesprek krijgen de kinderen Engels en leren ze een liedje. Sam kijkt naar Roos. Zij zingt uit volle borst mee: ‘Twinkle, twinkle little star.’ Na een paar keer luisteren krijgt ook Sam de smaak te pakken. Vol enthousiasme doet hij mee met de andere kinderen. Om kwart voor drie komt zijn moeder hem ophalen. ‘Hello, mommy,’ groet Sam haar met een lach op zijn gezicht.

Engels

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Het Engels komt steeds vaker voor in het dagelijks leven en wordt ook vaak als voertaal gebruikt in het bedrijfsleven en bij vervolgopleidingen. Om kinderen hier goed op voor te bereiden, krijgen ze op KBS De Poort Engelse les vanaf groep 1. Spelenderwijs maken de jongste kinderen kennis met de Engelse taal. In de volgende leerjaren worden hun woordenschat en grammaticale kennis steeds verder uitgebreid. Door op jonge leeftijd een tweede taal te leren, ontwikkelen kinderen hun taalgevoel beter. 

Kanjertraining

Kinderen komen pas tot leren als zij zich prettig en veilig voelen. Aan het begin van ieder schooljaar werken wij extra hard aan groepsvorming. Gedurende het schooljaar krijgen alle leerlingen ‘Kanjertraining’.

De Kanjertraining wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht die hier speciaal voor opgeleid is. Het doel van deze training is dat elk kind leert op een goede manier om te gaan met zichzelf en met anderen. Kinderen leren positief over zichzelf te denken en over anderen. Daardoor hebben ze minder last van sociale stress en dat komt de schoolprestaties uiteindelijk ten goede.

Continurooster

De Poort werkt met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven. Om 12 uur eten zij samen met de leerkracht en klasgenoten in de eigen klas. Daarna spelen alle kinderen een halfuur buiten. Zowel voor kinderen als ouders geeft dit veel rust. Er zijn minder breng- en haalmomenten en kinderen zijn ’s middags eerder vrij.

Plusklas

We vinden het belangrijk dat ieder kind zich op zijn of haar eigen niveau en tempo kan ontwikkelen. Kinderen die bovengemiddeld presteren krijgen op de school een aanbod middels compacten en verrijken. Speciaal voor kinderen die bovengemiddeld presteren én een specifieke hulpvraag hebben is er samenwerking met de Plusklas op de KBS C. van Leeuwen in Eerbeek. Leerlingen worden hier geprikkeld om te werken aan de onderwijsuitdagingen die passen bij meerbegaafde leerlingen zoals het leren-leren, samenwerken en werken aan faalangst. Kinderen uit de Plusklas krijgen tevens een aangepast programma onder schooltijd. 

 

Kleinschalig

Op De Poort leren, werken en spelen kinderen in een vertrouwde omgeving. We willen dat kinderen zich bij ons op school geborgen en veilig voelen. Er is veel betrokkenheid en individuele aandacht voor ieder kind. Dat kan, omdat we elkaar allemaal kennen en omdat we een duidelijke structuur bieden. We helpen kinderen het beste uit zichzelf te halen. We dagen ze uit op hun niveau en laten en zelfvertrouwen groeien. Gaat het even niet zo goed? Dan staan we klaar om te luisteren en te helpen.

Even voorstellen…

"De Poort is een kleinschalige school waar kinderen en ouders met plezier naartoe komen. U bent van harte welkom!" Chantal Hagen-Stevens
"Bij ons op school vinden we goed contact met ouders, verzorgers en externe instanties van groot belang. Opvoeden doen we immers samen." Hananja Grootewal-Haan
"Kinderen moeten zich veilig voelen. Wanneer de sfeer goed is en kinderen komen met plezier naar school, kunnen wij ze helpen om het beste uit zichzelf te halen!" Bram Niezink
"Op De Poort proberen we het beste uit iedere leerling te halen." Christa Brouwer

Onze uitgangspunten

We willen dat uw kind een leuke en leerzame basisschooltijd heeft op onze school. Om dat te bereiken is ons onderwijs zo opgebouwd dat alle kinderen:

  • uitgedaagd worden hun talenten te ontwikkelen;
  • extra ondersteuning krijgen als dat nodig is;
  • op hun eigen niveau les krijgen;
  • alle ruimte ervaren om zichzelf te mogen zijn;
  • respectvol met elkaar omgaan;
  • vertrouwd raken met de mogelijkheden van ICT;
  • Engelse les krijgen, van groep 1 tot en met 8;
  • les krijgen van gemotiveerde leerkrachten die voortdurend werken aan hun eigen ontwikkeling.
Ik heb nog een vraag.
Hoe zit het met
vraag

We vinden het heel belangrijk dat uw kind zich veilig gaat voelen in de nieuwe klas. Om rustig te wennen aan onze school en de klas komt uw kind voor de eerste lesdag al wennen in de klas. In de kring stellen alle kinderen zich aan uw kind voor door hun naam te noemen. Daarna gaat uw kind lekker buiten spelen, een werkje maken of een spelletje doen.

doorvragen per mail

Lestijden Groep 1 - 4

Ochtend Middag
Maandag 08.30 - 12.00 uur 12.45 - 14.45 uur
Dinsdag 08.30 - 12.00 uur 12.45 - 14.45 uur
Woensdag 08.30 - 12.15 uur  -
Donderdag 08.30- 12.00 uur 12.45 - 14.45 uur
Vrijdag 08.30 - 12.00 uur -

Lestijden Groep 5 - 8

Ochtend Middag
Maandag 08.30 - 12.00 uur 12.45 - 14.45 uur
Dinsdag 08.30 - 12.00 uur 12.45 - 14.45 uur
Woensdag 08.30 - 12.15 uur  -
Donderdag 08.30 - 12.00 uur 12.45 - 14.45 uur
Vrijdag 08.30 - 12.00 uur 12.45 - 14.45 uur

doorvragen per mail

Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober
Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari
Goede vrijdag en Pasen 10 t/m 13 april
Meivakantie 27 april t/m 8 mei
Hemelvaart 21 mei en 22 mei
Pinksteren 1 juni
Zomervakantie 17 juli  t/m 30 augustus

Wilt u buiten de vakanties verlof aanvragen voor uw kind, dan gelden er bijzondere regels. U leest er hier meer over

doorvragen per mail

Opvoeden gebeurt thuis, maar ook op school waar uw kind een groot gedeelte van de dag doorbrengt. Daarom hechten wij er veel waarde aan dat school en ouders elkaar ondersteunen en informeren.

Wij werken veel en graag samen met u als ouder: op de eerste plaats vanuit uw rol als ouder bij de zorg rondom uw kind, maar ook als hulpouder, in de ouderraad (OR), in de medezeggenschapsraad (MR), of als luizen- of klassenouder.

U bent altijd welkom om te komen praten over uw kind. Dit kan voor of na schooltijd. Als u wat langer wilt praten, kunt u een afspraak maken. Mochten wij u willen spreken, dan zullen we u uitnodigen voor een gesprek.

Verder informeren wij u op de volgende manieren:

doorvragen per mail
agenda

Er zijn op dit moment geen aankomende agendapunten

Meer agendapunten
twitter

Vandaag voor de groepen 5 t/m 8 een doe- en speldag over duurzaamheid #DorpscentrumDeBrink Loenen

Twitter mee!

Kom kennismaken

We hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van onze school. Wilt u meer weten of langskomen om kennis te maken? Laat uw gegevens hier achter en we nemen contact met u op.


Chantal Hagen

Locatiedirecteur

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep