Bijzondere activiteiten

Naast de reguliere lessen worden er in de school ook tal van activiteiten georganiseerd. Samen leren, maar ook samen vieren en spelen vinden we als school erg belangrijk.

Podiumviering

Vier keer per jaar ondernemen alle combinatiegroepen samen een activiteit: de podiumviering. De groepen presenteren een voorstelling, waarbij we het belangrijk vinden ook ouders deelgenoot te maken. Ouders worden dan ook altijd uitgenodigd. De optredens hebben vaak te maken met onderwerpen die in de klas aan de orde zijn geweest. Kinderen leren zo met elkaar te spelen, naar elkaar te luisteren en rekening te houden met elkaar.

Schoolreisje

Ieder jaar gaan alle kinderen op schoolreisje. Dit doen we aan het begin van het jaar in het kader van groepsvorming. Voor zowel de onder-, de midden- als de bovenbouw wordt er gekeken naar een leuke bestemming waar we met de kinderen naartoe kunnen gaan om op een ontspannen manier samen plezier te maken en te spelen.

Herdenking

Elk jaar op 21 maart herdenken we met de hele school de Franse vliegenier Robert Etlin, die in de Tweede Wereldoorlog is omgekomen in Loenen. Basisschool De Poort heeft het monument dat opgericht is ter nagedachtenis aan de Franse vliegenier geadopteerd en helpt mee bij het onderhoud van het monument. 

Kerkelijke feesten en vieringen

Ieder jaar vieren we uitgebreid Kerstmis, Palmpasen, Pasen  en carnaval. Er worden werkgroepen in het leven geroepen met ouders en teamleden om er mooie feesten van te maken. Vossenjachten, gezamenlijke maaltijden, musicals en zegeningen, het is allemaal mogelijk bij ons op school. In groep 4 kunnen kinderen deelnemen aan de eerste communie en in groep 8 aan het vormsel. Voorbereiding op deze sacramenten en de viering ervan worden verzorgd door de parochie, samen met de betrokken ouders. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor deze activiteiten.

Projecten

Ieder jaar staat er ook een aantal projecten gepland. Met de hele school zijn we dan naast het gewone schoolwerk bezig met een thema, opdracht of activiteit. U kunt daarbij denken aan: Sinterklaas, Kerstmis, een filmproject, Engels project, een sportweek of een tentoonstelling van alle kinderen. 

Excursies en gastsprekers

Met alle groepen gaan we regelmatig op excursie of er komt een gastspreker in de klas. Deze activiteiten sluiten aan bij het lesprogramma. De kinderen leren dan op een andere plaats dan in de klas. Sommige dingen kun je namelijk niet ontdekken en ervaren in een klaslokaal. De groepen 7 en 8 gaan ieder jaar op pad om te leren over de Tweede Wereldoorlog.

Schoolsporttoernooi

Ieder jaar organiseert de school met hulp van de ouderraad de Koningsspelen op school. De gemeente Apeldoorn organiseert verspreid over het schooljaar met de hulp van de ouderraad ook allerlei sporttoernooien. Zo doen we bijvoorbeeld mee aan het schoolvoetbaltoernooi voor het basisonderwijs. De scholierencross staat ook op het programma.

Schoolkamp

De kinderen van groep 8 gaan aan het eind van het schooljaar samen op kamp. Zo sluiten ze de basisschoolperiode feestelijk af.

Afscheidsavond groep 8

Aan het einde van het schooljaar treden groep 7 en 8 op met een musical of film. Na de musical of film kunnen de ouders en kinderen van groep 8, onder het genot van een hapje en een drankje, gezellig afscheid nemen van elkaar en herinneringen ophalen aan de leuke dingen die ze bij ons op school hebben meegemaakt.

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep