Aanmelden

Onze school kent een open aannamebeleid. Dat betekent dat ieder kind in principe welkom is, ongeacht religie of achtergrond. Het is prettig als u voor informatie of aanmelding een afspraak maakt met de directeur. Zij kan u alles over de school vertellen en uw vragen beantwoorden.

Aan het eind van het gesprek ontvangt u een informatiepakket met daarin de aanmeldingsformulieren. Wij vragen u deze formulieren zorgvuldig in te vullen. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze locatiedirecteur Chantal Hagen via c.hagen@veluwseonderwijsgroep.nl of telefonisch via (055) 505 14 89.

Aanmeldprocedure

U kunt uw zoon of uw dochter officieel vanaf drie jaar schriftelijk aanmelden bij ons op school. We streven ernaar u binnen 6 weken na ontvangst van deze aanmelding te laten weten of onze school uw kind kan toelaten; in enkele gevallen duurt de berichtgeving maximaal 4 weken langer.

Als uw kind jonger dan drie jaar is, kunt u uw kind nog niet aanmelden. Mocht u interesse hebben in onze school dan kunt u dat kenbaar maken met een vooraanmelding. Het aantal vooraanmeldingen geeft de school inzicht in hoeveel ouders geïnteresseerd zijn om hun kind ons onderwijs te laten volgen. U kunt wettelijk geen rechten ontlenen aan een vooraanmelding. Vanaf drie jaar kunt u uw kind officieel aanmelden.

Voor schooljaar 2020-2021 is aanmelden voor de groepen 1, 2, 3, 4, 7 en 8 mogelijk. De groepen 5 en 6  zitten vol.

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep