Bestuur

KBS De Poort maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep (www.veluwseonderwijsgroep.nl). Dit samenwerkingsverband wordt gevormd door drie  stichtingen: christelijk voortgezet onderwijs (CVO), de brede katholieke scholengemeenschap Veluws College met vier vestigingen en katholiek primair onderwijs met 15 scholen.

De scholen delen een gemeenschappelijk servicebureau en  hebben hetzelfde college van bestuur.  De verschillende stichtingen blijven gehandhaafd en alle  scholen en vestigingen, die ondergebracht zijn in de drie  bestaande stichtingen, zijn zelfstandig/autonoom en werken  samen daar waar dat voor alle betrokkenen voordeel oplevert.

Algemeen directeur primair onderwijs

Dhr. drs. W.D. Hoetmer

E-mail: info@veluwseonderwijsgroep.nl 

Tel: (055) 577 97 99

Clusterdirecteur

Dhr. D. Schakelaar

E-mail: d.schakelaar@veluwseonderwijsgroep.nl

Tel: (055) 366 52 98

Voorzitter CvB

Dhr. drs. W.D. Hoetmer

E-mail: info@veluwseonderwijsgroep.nl 

Tel: (055) 577 97 99

Veluwse Onderwijsgroep

Hoenderparkweg 61 

7335 GR Apeldoorn

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep