Bestuur

KBS De Poort maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Dit samenwerkingsverband wordt gevormd door
vier stichtingen: christelijk voortgezet onderwijs (CVO) met drie scholen, de brede katholieke
scholengemeenschap Veluws College met vier vestigingen, Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs
(AVOO) en katholiek primair onderwijs met 16 scholen.
De scholen delen een gemeenschappelijk servicebureau en hebben hetzelfde college van bestuur. De
verschillende stichtingen blijven gehandhaafd en alle scholen en vestigingen, die ondergebracht zijn in de vier
bestaande stichtingen, zijn zelfstandig/autonoom en werken samen daar waar dat voor alle betrokkenen
voordeel oplevert.

De Veluwse Onderwijsgroep is voornemens met ingang van 1 januari 2021 een samenwerkingsbestuur te vormen, waarin de vijf stichtingen waaruit de Veluwse Onderwijsgroep nu bestaat, opgaan. Binnen het samenwerkingsbestuur kunnen scholen hun openbare karakter of levensbeschouwelijke identiteit behouden.

Stichtingsdirectie primair onderwijs 

Mevr. J. Versluijs-Barendrecht / Dhr. G. Visser

E-mail: j.versluijs@veluwseonderwijsgroep.nl /g.visser@veluwseonderwijsgroep.nl

Tel: (055) 577 97 51

Voorzitter CvB
Dhr. drs. W.D. Hoetmer
E-mail: info@veluwseonderwijsgroep.nl
Tel: (055) 577 97 99

Directeur KBS De Poort

Mevr. C. Hagen

E-mail: c.hagen@veluwseonderwijsgroep.nl

 

 

 

Veluwse Onderwijsgroep

Kanaal Noord 350
7323 AM Apeldoorn

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep