Missie en visie

KBS De Poort is een katholieke basisschool in het dorp Loenen. We streven ernaar dat alle leerlingen zich welkom voelen en zichzelf kunnen zijn. Iedereen kent elkaar op De Poort. Daarom is er veel betrokkenheid en veel individuele aandacht voor ieder kind.

Op onze school hechten we veel waarde aan een goed pedagogisch klimaat, met een duidelijke structuur en prettige sfeer waarin alle kinderen de ruimte, veiligheid en vrijheid ervaren om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. We besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, zodat kinderen met plezier naar school gaan en respectvol omgaan met anderen.

Dit vinden wij belangrijk:

  • Elk kind krijgt bij ons de kans en mogelijkheid zijn kwaliteiten te (leren) ontdekken en te benutten. Op deze wijze ontwikkelen kinderen zich op hun eigen niveau en duidelijk gericht op de toekomst.
  • Wij helpen en ondersteunen kinderen om onderdeel te zijn van de maatschappij, ieder op zijn eigen wijze en met zijn eigen kwaliteiten.
  • Wij vinden het belangrijk dat kinderen van en met elkaar leren; er is veel aandacht voor samenwerkend leren.
  • Engels en ICT zetten we in als een krachtig hulpmiddel om ons adaptief onderwijs in een uitdagende leeromgeving te ondersteunen.
  • In onze leeromgeving zetten wij de school en zijn omgeving in als krachtig ondersteuningsmiddel. Wij kiezen er bewust  voor om werkvormen ook buiten uit te voeren.
  • Wij vinden een goed contact met ouder(s), verzorger(s) en externe instanties van groot belang. Opvoeden doen we immers samen.

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep