Missie en visie

KBS De Poort is een katholieke school in het dorp Loenen en is onderdeel van de Veluwse Onderwijsgroep.

Op onze school hechten we veel waarde aan een goed pedagogisch klimaat. We richten ons onderwijs in vanuit een duidelijke structuur en een prettige sfeer waarbij er getracht wordt de kinderen de ruimte, veiligheid en vrijheid te bieden zich optimaal te kunnen ontwikkelen op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied. Door de kleinschaligheid kent iedereen elkaar op de Poort. Dit draagt bij aan een grote betrokkenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid door zowel het team van de school als de ouders van de leerlingen.

Missie

KBS De Poort wil dat uw kind een leuke en leerzame basisschooltijd op onze school heeft. We willen alle kinderen inspirerend en uitdagend onderwijs bieden in een veilige, activerende en pedagogisch sterke omgeving, waar tegemoet wordt gekomen aan de individuele verschillen tussen kinderen. In ons onderwijs en in samenwerking met ouders willen wij de zelfstandigheid, het nemen van eigen verantwoordelijkheid, samenwerkend leren en het ontdekken en ontwikkelen van talenten bij kinderen bevorderen.

Visie

De Poort is een plek waar leerlingen, leerkrachten en ouders graag zijn. We willen onze leerlingen opvoeden tot verantwoordelijke personen, waarbij zorg voor zichzelf, voor elkaar en voor de wereld om hen heen een belangrijke basis is. Wij streven naar het behalen van optimale resultaten in een kindvriendelijke leef- en leeromgeving, waarbij kennisoverdracht, onderzoekend en ontwerpend leren, eigenaarschap en betrokkenheid voor het eigen leerproces centraal staan.

 • Ouders zien wij hierin als partners;
 • Als wereldburger staat de mens open voor diversiteit in cultuur en religie;
 • Solidariteit, vergeving, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid zijn daarbij leidraad.

 Voor ons onderwijs geldt

 • leerlingen ervaren de ruimte ervaren om zichzelf te mogen zijn en gaan respectvol met elkaar om
 • actief sturen op de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • de aanwezigheid van een duidelijke structuur wat zorgt voor een rustig en ordelijk schoolklimaat
 • het streven om kinderen talenten te laten ontdekken en ontwikkelen
 • zo veel mogelijk les krijgen op hun eigen niveau
 • het nauwgezet volgen van de ontwikkeling van ieder kind
 • uitdagend en inspirerend onderwijs bieden waarbij kennisoverdracht, eigenaarschap, betrokkenheid, actief en samenwerkend leren centraal staan
 • vertrouwd raken met de mogelijkheden van ICT
 • Engelse les krijgen, van groep 1 tot en met 8
 • de buitenruimte rondom de school ingezet wordt
 • les krijgen van enthousiaste en gemotiveerde leerkrachten die voortdurend werken aan hun eigen ontwikkeling

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep