Formulieren en protocollen

Beeldcoaching als kwaliteitsinstrument binnen VOG

Op onze scholen proberen wij op tal van manieren onze kwaliteit te bewaken en te vergroten. Kwaliteit valt of staat met de vaardigheden van onze leerkrachten. Zij zijn de belangrijkste factor als het er om gaat onze doelen te bereiken. Om de kwaliteit van onze leerkrachten te kunnen vergroten en waarborgen maken wij gebruik van didactisch beeldcoaching. Het is een krachtig kwaliteitsinstrument. Maar wat is dat en hoe zetten wij dat in?  Lees daar meer over in ons protocol Informatie beeldoaching.

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep