Foto’s en filmopnamen

In en rondom onze school worden regelmatig leuke activiteiten georganiseerd. Dit soort momenten worden regelmatig vastgelegd op foto of film als aandenken voor later. Ook zijn veel mensen actief op social media (Instagram, Facebook, Twitter etc.). Op deze kanalen wordt veel beeldmateriaal geplaatst. De ene persoon vindt dit geen probleem en de ander is hier op tegen. Zeker als het om je kind gaat, kan het op deze manier in beeld brengen of zien van hem/haar zeer gevoelig liggen. Ieder heeft recht op zijn eigen privacy.

KBS De Poort vraagt alle ouder(s)/verzorger(s) daarom om zeer zorgvuldig om te gaan met foto- en filmmateriaal dat gemaakt is in en om onze school en bij schoolactiviteiten. Wilt u daarbij de volgende regels in acht nemen:

  • Vraag toestemming aan de directeur als u foto’s en filmopnames wilt maken bij de schoolactiviteiten.
  • Neem alleen foto’s van uw eigen kind.
  • Plaats nooit foto’s op publieke plaatsen als er naast uw kind ook een andere leerling of leerkracht van de school op de foto staat.

Op deze wijze waarborgen we een veilige omgeving voor iedereen.

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep