Vakanties en vrije dagen

Schoolvakanties 2018-2019 

Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 1 maart 2019
Goede Vrijdag 19 april 2019
Pasen 22 april 2019
Meivakantie* 29 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 mei en 31 mei 2019
Pinksteren 7 juni t/m 11 juni 2019
Zomervakantie 22 juli 2019 t/m 1 september 2019

*De meivakantie is op advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van het primair onderwijs door het bestuur vastgesteld en wijkt af van de vakantieperiode zoals voor het voortgezet onderwijs is vastgesteld.

Studiedagen 2018-2019

Hieronder treft u een overzicht van de vergader- en studiemomenten van het team waarop (een deel van) de leerlingen vrij (is) zijn:

 maandag 8 oktober: alle leerlingen vrij

 maandag 29 oktober: alle leerlingen vrij

 vrijdagmiddag 21 december: groep 5 t/m 8 om 12.00 uur vrij

 donderdagmiddag 21 februari: vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij

 vrijdag 22 februari: alle leerlingen vrij

 maandag 8 april:  alle leerlingen vrij

 woensdag 29 mei: alle leerlingen vrij

 donderdagmiddag 6 juni: vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij

 vrijdag 19 juli: alle leerlingen vrij

 

Vakantierooster 2019-2020

Hieronder treft u alvast het vakantierooster aan voor het nieuwe schooljaar 2019-2020.

Start schooljaar: 2 september 2019

Herfstvakantie: 21 t/m 25 oktober 2019

Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie: 24 t/m 28 februari 2020

Paasmaandag: 13 april 2020

Meivakantie: 27 april t/m 8 mei 2020

(incl. Konings- en Bevrijdingsdag)

Hemelvaart (+ extra vrije dag) 21 en 22 mei 2020

Pinkstermaandag: 1 juni 2020

Zomervakantie: 20 juli t/m 28 augustus 2020

 

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep