Vakanties en vrije dagen

Schoolvakanties 2018-2019 

Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Krokusvakantie 25 februari t/m 1 maart 2019
Goede vrijdag 19 april 2019
Pasen 22 april 2019
Meivakantie* 29 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 mei en 31 mei 2019
Pinksteren 7 juni t/m 11 juni 2019
Zomervakantie 22 juli 2019 t/m 30 augustus 2019

*De meivakantie is op advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Primair Onderwijs door het bestuur vastgesteld en wijkt af van de vakantieperiode zoals voor het Voortgezet Onderwijs is vastgesteld.

Vakantierooster 2017-2018

Hieronder treft u het vakantierooster aan voor het schooljaar 2017-2018:

Herfstvakantie 16-10-2017 t/m 20-10-2017
Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 5-1-2018
Krokusvakantie 26-02-2018 t/m 2-3-2018
Goede vrijdag 30-3-2018
Paasmaandag 2-4-2018
Meivakantie 23-4-2018 t/m 4-5-2018
Hemelvaart 10-5-2018 t/m 11-5-2018
Pinkstermaandag 21-5-2018
Zomervakantie 14-7-2018 t/m 26-8 -2018

Studiedagen 2017-2018

Hieronder treft u een overzicht van de vergader- en studiemomenten van het team waarop (een deel van) de leerlingen vrij (is) zijn:

 maandag 23 oktober: alle leerlingen vrij

 vrijdag 22 december: groep 5 t/m 8 vrij
 vrijdag 23 februari: alle leerlingen vrij
 Woensdag 6 juni: alle leerlingen vrij
 Vrijdag 13 juli: alle leerlingen vrij

 

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep