Vakanties en vrije dagen

Schoolvakanties 2018-2019 

Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Krokusvakantie 25 februari t/m 1 maart 2019
Goede vrijdag 19 april 2019
Pasen 22 april 2019
Meivakantie* 29 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 mei en 31 mei 2019
Pinksteren 7 juni t/m 11 juni 2019
Zomervakantie 22 juli 2019 t/m 1 september 2019

*De meivakantie is op advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Primair Onderwijs door het bestuur vastgesteld en wijkt af van de vakantieperiode zoals voor het Voortgezet Onderwijs is vastgesteld.

Studiedagen 2018-2019

Hieronder treft u een overzicht van de vergader- en studiemomenten van het team waarop (een deel van) de leerlingen vrij (is) zijn:

 maandag 8 oktober: alle leerlingen vrij

 maandag 29 oktober: alle leerlingen vrij

 vrijdagmiddag 21 december: groep 5 t/m 8 om 12.00 uur vrij

 donderdagmiddag 21 februari: vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij

 vrijdag 22 februari: alle leerlingen vrij

 maandag 8 april:  alle leerlingen vrij

 woensdag 29 mei: alle leerlingen vrij

 donderdagmiddag 6 juni: vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij

 vrijdag 19 juli: alle leerlingen vrij

 

Vakantierooster 2019-2020

Hieronder treft u alvast het vakantierooster aan voor het nieuwe schooljaar 2019-2020.

Start schooljaar: 2 september 2019

Herfstvakantie: 21 t/m 25 oktober 2019

Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie: 24 t/m 28 februari 2020

Paasmaandag: 13 april 2020

Meivakantie: 27 april t/m 8 mei 2020

(incl. Konings- en Bevrijdingsdag)

Hemelvaart (+ extra vrije dag) 21 en 22 mei 2020

Pinkstermaandag: 1 juni 2020

Zomervakantie: 20 juli t/m 28 augustus 2020

 

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep