Ouderraad (OR)

De ouderraad is een vertegenwoordiging van ouders die het team ondersteunt bij het organiseren van activiteiten die het onderwijs voor de kinderen aangenaam, verrassend en waardevoller maken. Dat betekent dat de oudercommissie een belangrijk aandeel heeft in de organisatie van verschillende activiteiten  binnen en buiten de school.

De ouderraad werkt nauw samen met het onderwijzend team bij de organisatie van de diverse activiteiten zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, carnaval, de paasbrunch en de schoolreis. 

De PO raad heeft eind 2018 samen met Ouders en Onderwijs enkele richtlijnen besproken m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage. Deze kunnen in de toekomst opgenomen worden in de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. Mede namens het team, de medezeggenschapsraad en de ouderraad willen we u via het volgende document informeren over de vrijwillige ouderbijdrage en de rol van de ouderraad bij ons op school: Informatie ouderbijdrage Ouderraad

Mail gerust met vragen, opmerkingen naar het volgende mailadres:

Ouderraadkbsdepoort@gmail.com

 

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep