locatie weergave
schoolgids
onze resultaten

"We hebben een mooi groot schoolplein, waar we met zijn allen actief kunnen spelen."

- Debby

"We werken aan leuke WO projecten bij Blink!"

- Julia

"Elke dag rekenen we met de hele school van 9.00 uur tot 10.00 uur."

- Damon

"Elke groep heeft een podiumviering speciaal voor de ouders."

- Sven

"Op school mogen we de laptop gebruiken om extra te oefenen."

- Helena

"Ik vind het leuk op De Poort omdat we elkaar allemaal kennen!"

- Rutger

"Ik vind het klimrek op onze school leuk."

- Lucas

"We leren goed samenwerken."

- Joep

"De gymles is het leukst! "

- Tim

"De leukste hoeken vinden wij de huishoek en de bouwhoek."

- Roos & Staf

"De juffen en meester geven goed en leuk les."

- Esmee
Ga naar de informatie pagina
of bel (055) 505 14 89

Zo kan het zijn

Sam zwaait nog een keer naar papa en mama. De eerste dag in groep 1. Sam is al een aantal keren komen wennen op school, maar vandaag begint hij echt. Best spannend! Voor Sam, maar ook voor zijn ouders. Verlegen kijkt Sam naar de juf. Die geeft hem een hand en koppelt hem aan Roos. Roos zit al wat langer in groep 1 en helpt Sam. Na het kringgesprek krijgen de kinderen Engels en leren ze een liedje. Sam kijkt naar Roos. Zij zingt uit volle borst mee: ‘Twinkle, twinkle little star.’ Na een paar keer luisteren krijgt ook Sam de smaak te pakken. Vol enthousiasme doet hij mee met de andere kinderen. Om kwart voor drie komt zijn moeder hem ophalen. ‘Hello, mommy,’ groet Sam haar met een lach op zijn gezicht.

Kleinschalig

Op De Poort leren, werken en spelen kinderen in een vertrouwde omgeving. We willen dat kinderen zich bij ons op school geborgen en veilig voelen. Er is veel betrokkenheid en individuele aandacht voor ieder kind. Dat kan, omdat we elkaar allemaal kennen en omdat we een duidelijke structuur bieden. We helpen kinderen het beste uit zichzelf te halen. We dagen ze uit op hun niveau en laten en zelfvertrouwen groeien. Gaat het even niet zo goed? Dan staan we klaar om te luisteren en te helpen.

Kanjertraining

Kinderen komen pas tot leren als zij zich prettig en veilig voelen. Aan het begin van ieder schooljaar werken wij extra hard aan groepsvorming. Gedurende het schooljaar krijgen alle leerlingen ‘Kanjertraining’.

De Kanjertraining wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht die hier speciaal voor opgeleid is. Het doel van deze training is dat elk kind leert op een goede manier om te gaan met zichzelf en met anderen. Kinderen leren positief over zichzelf te denken en over anderen. Daardoor hebben ze minder last van sociale stress en dat komt de schoolprestaties uiteindelijk ten goede.

Onderwijs op maat

Kinderen raken gemotiveerd om te leren als ze voldoende uitdaging of ondersteuning ervaren. We vinden het daarom belangrijk rekening te houden met verschillen tussen kinderen. In groepsplannen brengen wij een aantal keren per jaar de leerbehoefte van ieder kind in kaart voor de vakken taal, rekenen, lezen en spelling. Vervolgens bieden wij de lesstof van deze vakken op drie verschillende niveaus aan, zodat de lesstof zo goed mogelijk aansluit bij uw kind. Kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben, kunnen werken aan projecten en plusopdrachten. Daarbij staan samenwerken, reflecteren, plannen en leren leren centraal.

ICT

ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Al in groep 1 gaat uw kind aan de slag met spelletjes op de computer, de tablet en het digibord. De kinderen leren de eerste woordjes te typen en te werken met een muis. In de hogere groepen zoeken leerlingen steeds vaker op internet en maken een PowerPoint of Prezi. Daarnaast worden Chromebooks veelvuldig ingezet. Alle leerlingen krijgen een MOO (Mijn Omgeving Online) account. Daarin kunnen ze zowel op school als thuis aan de slag.

 

Engels

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Het Engels komt steeds vaker voor in het dagelijks leven en wordt ook vaak als voertaal gebruikt in het bedrijfsleven en bij vervolgopleidingen. Om kinderen hier goed op voor te bereiden, krijgen ze op KBS De Poort Engelse les vanaf groep 1. Spelenderwijs maken de jongste kinderen kennis met de Engelse taal. In de volgende leerjaren worden hun woordenschat en grammaticale kennis steeds verder uitgebreid. Door op jonge leeftijd een tweede taal te leren, ontwikkelen kinderen hun taalgevoel beter. 

Even voorstellen…

"De Poort is een kleinschalige school waar kinderen en ouders met plezier naartoe komen. U bent van harte welkom!" Chantal Hagen-Stevens, Locatiedirecteur
"Bij ons op school vinden we goed contact met ouders, verzorgers en externe instanties van groot belang. Opvoeden doen we immers samen." Jolanda Pakkert, Intern begeleidster
"Kinderen moeten zich veilig voelen. Wanneer de sfeer goed is en kinderen komen met plezier naar school, kunnen wij ze helpen om het beste uit zichzelf te halen!" Bram Niezink, Leerkracht groep 7 & 8
"Op De Poort proberen we het beste uit iedere leerling te halen." Christa Brouwer, Leerkracht groep 3

Dit vinden wij belangrijk

We vinden het belangrijk dat uw kind met plezier naar school gaat, maar ook dat uw kind met plezier uit school komt. Daarom is ons onderwijs zo ingericht dat:

  • er een gemoedelijke sfeer is met zorg en aandacht voor ieder kind;
  • de leerlingen de ruimte ervaren om zichzelf te mogen zijn en respectvol met elkaar omgaan;
  • wij streven naar het bieden van uitdagend en inspirerend onderwijs, waarbij kennis overdracht, eigenaarschap, betrokkenheid, actief en samenwerkend leren centraal staan;
  • leerlingen die dat nodig hebben, extra uitdaging of ondersteuning krijgen;
  • leerlingen vertrouwd raken met de mogelijkheden van ICT;
  • alle leerlingen Engelse les krijgen, van groep 1 tot en met 8;
  • onze leerlingen les krijgen van gemotiveerde leerkrachten die voortdurend werken aan hun eigen ontwikkeling.
Ik heb nog een vraag.
Hoe zit het met
vraag

We vinden het heel belangrijk dat uw kind zich veilig gaat voelen in de nieuwe klas. Om rustig te wennen aan onze school en de klas komt uw kind voor de eerste lesdag al wennen in de klas. In de kring stellen alle kinderen zich aan uw kind voor door hun naam te noemen. Daarna gaat uw kind lekker buiten spelen, een werkje maken of een spelletje doen.

doorvragen per mail

Lestijden Groep 1 - 4

Ochtend Middag
Maandag 08.30 - 12.00 uur 12.45 - 14.45 uur
Dinsdag 08.30 - 12.00 uur 12.45 - 14.45 uur
Woensdag 08.30 - 12.15 uur  -
Donderdag 08.30- 12.00 uur 12.45 - 14.45 uur
Vrijdag 08.30 - 12.00 uur -

Lestijden Groep 5 - 8

Ochtend Middag
Maandag 08.30 - 12.00 uur 12.45 - 14.45 uur
Dinsdag 08.30 - 12.00 uur 12.45 - 14.45 uur
Woensdag 08.30 - 12.15 uur  -
Donderdag 08.30 - 12.00 uur 12.45 - 14.45 uur
Vrijdag 08.30 - 12.00 uur 12.45 - 14.45 uur

doorvragen per mail

Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober
Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari
Goede vrijdag en Pasen 29 maart t/m 1 april
Meivakantie 29 april  t/m 10 mei
Hemelvaart valt in de meivakantie
Pinksteren 20 mei
Zomervakantie 15 juli  t/m 23 augustus

Wilt u buiten de vakanties verlof aanvragen voor uw kind, dan gelden er bijzondere regels. U leest er hier meer over

doorvragen per mail

Opvoeden gebeurt thuis, maar ook op school waar uw kind een groot gedeelte van de dag doorbrengt. Daarom hechten wij er veel waarde aan dat school en ouders elkaar ondersteunen en informeren.

Wij werken veel en graag samen met u als ouder: op de eerste plaats vanuit uw rol als ouder bij de zorg rondom uw kind, maar ook als hulpouder, in de ouderraad (OR), in de medezeggenschapsraad (MR), of als luizen- of klassenouder.

U bent altijd welkom om te komen praten over uw kind. Dit kan voor of na schooltijd. Als u wat langer wilt praten, kunt u een afspraak maken. Mochten wij u willen spreken, dan zullen we u uitnodigen voor een gesprek.

Verder informeren wij u op de volgende manieren:

doorvragen per mail
agenda

Er zijn op dit moment geen aankomende agendapunten

Meer agendapunten

Een nieuw groen schoolplein voor De Poort

Nieuws

Kom kennismaken

We hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van onze school. Wilt u meer weten of langskomen om kennis te maken? Laat uw gegevens hier achter en we nemen contact met u op.


Chantal Hagen

Directeur

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep