Groep 4-5

Welkom op de pagina van groep 4-5!

We zijn weer goed gestart dit schooljaar! De eerste periode hebben we veel aandacht gehad voor de Kanjerlessen en groepsvorming. De kinderen van groep 4 en 5 zitten voor de groepsvorming ook gemixt in de klas. Naast dat er tijd is voor gezelligheid kunnen de kinderen al goed zelfstandig werken!  De kinderen vinden het heerlijk om te luisteren naar verhalen! Tijdens het voorlezen, Godsdienst en Kanjer. Hieronder een aantal dingen waar we de afgelopen periode mee bezig zijn geweest in groep 4/5.

De herfstvakantie is voorbij en de kinderen zijn weer goed begonnen! Hieronder een kijkje in de klas met waar we onder andere mee bezig zijn. Estafette Dit schooljaar zijn we gestart met de nieuwe methode van Estafette. Groep 5 heeft allerlei teksten gehad over het thema gezondheid en groep 4 over het thema avontuur. Elke twee dagen staat er een andere tekst centraal. Er komen veel verschillende teksten aan bod: verhaal, krantenbericht, brief, e-mail, recept enz. Binnenkort sluiten we dit thema af met een toets en starten we met een nieuw thema. Voor groep 4 is dit familie en groep 5 is dit muziek.

Rekenen Groep 4 is onder andere veel bezig geweest met plus en min sommen onder de 10 en splitsingen op tempo. Ook hebben zij geleerd om sommen tot 20 op een handige manier uit te rekenen, via het 10-tal. Zij weten dat een je een getal kunt opsplitsen in tientallen en eenheden en waar je een getal op de getallenlijn tot 100 kunt plaatsen. Groep 5 is inmiddels al bezig met het laatste blok van rekenen van groep 4 en begint dus binnenkort met blok 1 van groep 5. We zijn vooral veel bezig geweest met de tafels en plus en min sommen onder de 100 op een handige manier uit te rekenen.

Spelling en taal Tijdens de spellinglessen zijn we bezig geweest de categorieën die de kinderen kennen te herhalen. Binnenkort komen er nieuwe categorieën bij, de kinderen kunnen niet wachten! Groep 4 heeft het thema ‘’Vriendschap’’ afgerond waarbij woorden zoals boezemvriend en kameraad aan bod kwamen. Daarnaast leerden zij alfabetische volgorde en grammatica (lidwoorden en zelfstandig naamwoorden). We zijn nu bezig met het thema ‘’vakantie’’. Groep 5 heeft het thema ‘’Regels’’ afgerond waarbij woorden als splitsing en weggebruiker aan bod kwamen. Daarnaast leerden zij woorden op alfabetische volgorden zetten, grammatica (werkwoord, zelfstandig naamwoord en bijvoeglijknaamwoord) en zinnen langer maken door wat, waar en wanneer vragen te stellen.

 

 

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep