Begeleiding

We besteden veel aandacht aan de begeleiding van uw kind, zowel op groepsniveau als individueel. De leerkracht is uw eerste aanspreekpunt en verzorgt een groot deel van de begeleiding van uw kind. Daarnaast wordt de ontwikkeling van uw kind nauwlettend in de gaten gehouden door onze intern begeleider.

Op onze school wordt de interne begeleiding verzorgd door Hananja Grootewal. Zij helpt en begeleidt onze leerlingen en collega’s. Regelmatig bespreekt de leerkracht de vorderingen van uw kind met Hananja. Hananja is aanwezig op woensdag en donderdag.

 

 

 

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep