Bijzondere activiteiten

Naast de reguliere lessen worden er in de school ook tal van activiteiten georganiseerd. Samen leren, maar ook samen vieren en spelen vinden we als school erg belangrijk.

Afscheidsavond groep 8

Aan het einde van het schooljaar sluit groep 8 de basisschoolperiode gezamenlijk af met een afscheidsavond met barbecue en disco. Dit invulling van de avond staat open. Dit kan een musical zijn maar ook bijv. een film.  Deze film of musical zal aan alle kinderen van de school getoond worden en ook zullen de opa’s en oma’s uitgenodigd worden. Tijdens de afscheidsavond wordt de film vertoond aan de ouders van de groep 8 leerlingen. Na de musical- of filmvoorstelling kunnen de ouders en kinderen van groep 8, onder het genot van een hapje en een drankje gezellig afscheid nemen van elkaar en herinneringen ophalen aan de leuke tijd die ze bij ons op school hebben meegemaakt.

Excursies en gastsprekers

Met alle groepen gaan we regelmatig op excursie of er komt een gastspreker in de klas. Deze activiteiten sluiten aan bij het lesprogramma. De kinderen leren dan op een andere plaats dan in de klas. Sommige dingen kun je namelijk niet ontdekken en ervaren in een klaslokaal. De groepen 7 en 8 gaan ieder jaar op pad om te leren over de Tweede Wereld oorlog. Ook nemen we deel aan excursies die georganiseerd worden door Markant.

Herdenking

Elk jaar herdenken we met de hele school de Franse vliegenier, Robert Etlin, die in de Tweede Wereldoorlog is omgekomen in Loenen. De kinderen van groep 7 en 8 hebben het monument dat opgericht is ter nagedachtenis aan de Franse vliegenier geadopteerd en helpen mee bij het onderhoud van het monument. Tevens gaan de kinderen van groep 7 en 8 ieder jaar naar een oorlogsmuseum om duidelijk te laten zien dat respect voor elkaar van wezenlijk belang is voor iedereen.

Goede doelen acties

Ieder schooljaar staan er twee goede doelen acties op het programma. Mede dankzij de opbrengst van dit soort acties hebben wij in het verleden al een aantal mooie doelen kunnen realiseren.

Kerkelijke feesten en vieringen

Ieder jaar vieren we uitgebreid Kerstmis, Palmpasen, Pasen  en Carnaval. Er worden werkgroepen in het leven geroepen met ouders en teamleden om er weer mooie feesten van te maken. In groep 4 kunnen kinderen deelnemen aan de eerste  communie en in groep 8 aan het vormsel. Voorbereiding  op deze sacramenten en de viering ervan worden verzorgd door de parochie, samen met de betrokken ouders. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor deze activiteiten.

Leerlingenraad

Wij hebben op school een leerlingenraad. De groepen 3 tot en met 8 leveren hiervoor een klassenvertegenwoordiger. De leerlingenraad vergadert op een aantal vaste momenten in het jaar. 

Podiumviering

Vier keer per jaar ondernemen alle (combinatie)groepen met elkaar een activiteit. Dit is de podiumviering. De groepen presenteren een voorstelling, waarbij we het belangrijk vinden ook ouders hiervan deelgenoot te maken. Ouders van de groep die het optreden verzorgt, worden dan ook altijd uitgenodigd. De optredens proberen we zo gevarieerd mogelijk te houden en hebben vaak te maken met onderwerpen die in de klas aan de orde zijn geweest. 

Projecten

Ieder jaar staat er ook een aantal projecten gepland. Met de hele school zijn we dan naast het gewone schoolwerk bezig met een thema, opdracht of activiteit. U kunt daarbij denken aan: Sinterklaas, Kerstmis, een filmproject, een sportweek of een tentoonstelling van alle kinderen. Tevens zijn er meerdere keren per jaar activiteiten zoals bijv. de dag van de Talen. Op deze manier leren de kinderen dat er  ook andere culturen zijn die weer andere gewoontes en rituelen kennen dan de onze.

Schoolkamp

De kinderen van groep 8 gaan aan het eind van het schooljaar samen op kamp. Zo sluiten ze de basisschoolperiode met elkaar feestelijk af.

Schoolreisje

Ieder jaar gaan alle kinderen op schoolreisje. Dit doen we aan het begin van het jaar in het kader van groepsvorming. Per bouw wordt er gekeken naar een leuke bestemming  waar we met de kinderen naar toe kunnen gaan om op een ontspannen manier samen plezier te maken en te spelen.

Schoolsporttoernooi

Ieder jaar organiseert de school met hulp van de ouderraad de koningsspelen. De gemeente Apeldoorn organiseert verspreid over het schooljaar met de hulp van de ouderraad ook allerlei sporttoernooien. Zo doen we bijvoorbeeld mee aan het schoolvoetbaltoernooi voor het basisonderwijs. De scholierencross staat ook op het programma.

 

 

 

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep