Kanjertraining

Kinderen komen pas tot leren als zij zich prettig en veilig voelen. Aan het begin van ieder schooljaar werken wij extra hard aan groepsvorming. Gedurende het schooljaar krijgen alle leerlingen ‘Kanjertraining’.

De Kanjertraining wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht die hier speciaal voor opgeleid is. Het doel van deze training is dat elk kind leert op een goede manier om te gaan met zichzelf en met anderen. Kinderen leren positief over zichzelf en over anderen te denken. Daardoor hebben ze minder last van sociale stress en dat komt de schoolprestaties uiteindelijk ten goede.

De volgende vijf basisregels staan bij de Kanjertraining centraal:

  • We vertrouwen elkaar.
  • We helpen elkaar.
  • We werken samen.
  • We hebben plezier.
  • We doen mee.

De Poort is sinds oktober 2013 een gecertificeerde kanjerschool. In alle groepen wordt Kanjertraining gegeven en hier hebben wij een bewuste keuze voor gemaakt. Deze training heeft tot doel de sociale omgang van kinderen te verbeteren, zodat een veilige sfeer ontstaat waarin pesten zoveel mogelijk wordt voorkomen. We blijven ons verdiepen in de nieuwe inzichten en materialen van de Kanjertraining. Wij geloven er namelijk in dat het pedagogisch klimaat in de school de basis is om tot leren te komen. Om dit goede pedagogisch klimaat te blijven behouden, volgen alle teamleden de trainingen en houden we opfrismiddagen met het team. Tevens hebben wij een gedragscoördinator, die met het team zorg draagt voor een gedegen beleidsplan en kanjerprotocol. In de teamvergaderingen bespreken we regelmatig situaties die bijdragen aan een goede sfeer in de groep, zodat anderen daarvan kunnen leren. Tijdens de Kanjerweek besteden we extra aandacht aan een positief zelfbeeld van ieder kind, het vergroten van het zelfvertrouwen en het verder uitbouwen van de goede groepssfeer. We blijven ons verdiepen in de nieuwe inzichten en materialen van de Kanjertraining. 

 

 

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep