Ons onderwijs

Het onderwijs op De Poort is zo ingericht dat kinderen vanaf de leeftijd van vier jaar het programma in acht aaneengesloten schooljaren kunnen doorlopen. Wij werken met het leerstofjaarklassen systeem en hebben zowel enkele als combinatiegroepen, verdeeld in onderbouw (groepen 1 t/m 3), middenbouw (groep 4-5)  en bovenbouw (groepen 6 t/m 8). Kinderen van dezelfde leeftijd zitten over het algemeen in dezelfde groep. Zij krijgen grotendeels dezelfde basisstof aangeboden, op hun eigen niveau. We werken op een adaptieve manier. Dat houdt in dat we rekening houden met de verschillen tussen kinderen. Het werken in combinatiegroepen maakt dit ook heel goed mogelijk. Kinderen leren goed samenwerken en zelfstandig oplossingen te vinden. Wij streven er naar kinderen mede-eigenaar te maken van het eigen leerproces en ze te leren eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling zodat de mogelijkheden van kinderen en leerkrachten tot hun recht komen.

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep