Aanmelden

Toelatingsbeleid Basisonderwijs Apeldoorn

Voor het eerst naar de basisschool

Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Een hele mijlpaal! Sinds 2022 is op de basisscholen van Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep de manier van aanmelden en toewijzen van plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk. Voor alle kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, is dit gezamenlijke toelatingsbeleid van toepassing.

Bij deze manier van aanmelden en plaatsen heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur.

Voorrang

Om ervoor te zorgen dat uw kind naar een school in de buurt kan, heeft elk kind in de gemeente Apeldoorn op de zes dichtstbijzijnde scholen, gerekend vanaf het woonadres, voorrang.

Wanneer u op de website www.basisscholenapeldoorn.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is. U mag uw kind op elke school in Apeldoorn aanmelden. Dit kan een voorrangsschool zijn, maar dit hoeft niet.

Hoe meld ik mijn kind aan voor de basisschool?

Ouders met een kind geboren tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020 kunnen hun zoon of dochter bij ons aanmelden. (NB. Jongere kinderen kunnen nog niet worden aangemeld.) In oktober 2022 is naar deze ouders de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Apeldoorn’ met het aanmeldformulier verstuurd. Als onze school uw eerste voorkeur is, levert u het aanmeldformulier bij ons in. Digitaal aanmelden kan ook. Dit gaat via het digitale aanmeldformulier op www.basisscholenapeldoorn.nl Hieronder staat op welke datum het aanmeldformulier uiterlijk ingeleverd moet zijn.

Geboortedatum kind                                                                   Aanmeldperiode en sluitingsdatum

1 september 2019 t/m 31 december 2019                               20 oktober t/m 9 februari 2023

1 januari 2020 t/m 30 april 2020                                             20 oktober 2022 t/m 4 april 2023

1 mei 2020 t/m 31 augustus 2020                                            20 oktober 2022 t/m 3 oktober 2023

Na uw aanmelding ontvangt u per mail binnen 10 dagen een bewijs van aanmelding. Controleer de gegevens op dit bewijs. Neem direct contact op met de school als er een fout in staat. Wanneer u uw kind ná de sluitingsdatum aanmeldt, kunt alleen nog kiezen uit de scholen die na de centrale plaatsing nog plaatsen beschikbaar hebben.

Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden!

Ook als u in het verleden uw kind al bij ons had aangemeld, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. Dit geldt ook voor kinderen die al een oudere broer of zus op onze school hebben. Zij hebben een plaatsgarantie als het aanmeldformulier op tijd is ingeleverd. Wanneer u over een schriftelijk bewijs beschikt waaruit blijkt dat wij u in het verleden een plaats hebben toegezegd, kunt u deze verzilveren tot de onderstaande datum. Lever in dat geval bij uw aanmeldformulier het bewijs van de toezegging in. Alleen als u dit uiterlijk doet op de sluitingsdatum die voor u geldt (zie hieronder), bent u verzekerd van de plaats op onze school.

Geboortedatum kind                                                                  Sluitingsdatum voor verzilveren toezegging

1 september 2019 t/m 31 december 2019                              t/m 15 december 2022

1 januari 2020 t/m 30 april 2020                                            t/m 1 februari 2023

1 mei 2020 t/m 31 augustus 2020                                           t/m 10 mei 2023

Een plaats op de basisschool

Het toewijzen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode vier jaar worden, gebeurt op alle basisscholen van de drie besturen gelijktijdig en geautomatiseerd.

Bij de centrale plaatsing krijgt elk kind een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Wanneer er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van hun eerste keuze geplaatst. Wanneer een kind niet op de school van eerste voorkeur geplaatst kan worden, wordt het op basis van beschikbaarheid op de tweede, derde of volgende voorkeur geplaatst. Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze staan op uw bewijs van aanmelding.

Toewijzen van de plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op de deelnemende scholen verloopt in de onderstaande volgorde. Voor de school van uw 1ste voorkeur gaat dit als volgt:

1. Een oudere broer of zus gaat al naar de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; uw kind heeft hier een plaatsgarantie.

2. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

3. Het kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont wel in de gemeente Apeldoorn.

Daarna worden de kinderen die niet op de 1ste voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

4. Het kind heeft een voorrangsschool als 2de t/m 8ste voorkeur.

5. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2de t/m 8ste voorkeur.

6. Het kind woont buiten de gemeente Apeldoorn

Bijzondere regeling voor woonadressen op onze school

Kinderen woonachtig in het landelijk gebied (stadsdeel Dorpen) hebben extra voorrang op hun voorrangsscholen gelegen in de dorpen. Als op de school van 1ste voorkeur sprake is van overaanmelding krijgen eerst de kinderen waarvoor de school op afstand de 1ste voorrangsschool is een plaats; daarna alle kinderen waarvoor de school op afstand de 2de voorrangsschool is, enzovoort t/m 6de voorrangsschool. Kinderen die in stadsdeel Dorpen wonen, gaan bij de plaatsing op hun voorrangsschool (mits gelegen in stadsdeel Dorpen) vóór op kinderen die elders in de gemeente Apeldoorn wonen.

Definitieve inschrijving

Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Zorg dat dit op tijd doet. Pas na uw bevestiging is de plaats voor uw kind definitief.

Geen aanmeldformulier?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit vinden op de website www.basisscholenapeldoorn.nl Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij het adres van uw kind kunnen controleren.

Meer informatie over onze school
Kijk voor meer informatie over onze school op onze website.

Nieuwe ouders nodigen wij graag uit voor een kennismaking met onze school. KBS De Poort kent een open aannamebeleid. Dat betekent dat ieder kind in principe welkom is, ongeacht religie of achtergrond.

Voor een uitgebreide rondleiding met toelichting en voor antwoorden op al uw vragen rondom de start van uw kind in het basisonderwijs kunt u een afspraak maken met Chantal Hagen, directeur van KBS De Poort via c.hagen@veluwseonderwijsgroep.nl of telefonisch via (055) 505 14 89.

Informatie over het toelatingsbeleid

Op www.basisscholenapeldoorn.nl is alle informatie over het toelatingsbeleid te vinden. Met vragen over het toelatingsbeleid kunt u terecht bij de helpdesk: E: helpdesk@basisscholenapeldoorn.nl T: 055 – 206 2299

Aanmelden zij-instromers / verhuizing

Ouders van kinderen die door verhuizing of een andere reden tussentijds willen instromen kunnen contact opnemen met de directeur van de school. 

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep