Aanmelden

Onze school kent een open aannamebeleid. Dat betekent dat ieder kind in principe welkom is, ongeacht religie of achtergrond. Het is prettig als u voor informatie of aanmelding een afspraak maakt met de directeur. Zij kan u alles over de school vertellen en uw vragen beantwoorden.

Aan het eind van het gesprek ontvangt u een informatiepakket. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze locatiedirecteur Chantal Hagen via c.hagen@veluwseonderwijsgroep.nl of telefonisch via (055) 505 14 89.

Voor schooljaar 2021-2022 is aanmelden voor de groepen 1, 2, 3, 4, 7 en 8 mogelijk. De groepen 5 en 6  zitten vol.

Aanmeldprocedure 

Toelatingsbeleid Basisonderwijs Apeldoorn

De basisscholen van de schoolbesturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep gaan in 2022 over op een gezamenlijke vorm van aanmelding en plaatsing voor toekomstige vierjarigen. Hiermee komt een einde aan de verschillende regelingen per wijk of school. Voor kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, gaat dit gelden.

Door deze nieuwe manier van aanmelding en plaatsing heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur. Kinderen kunnen zo veel mogelijk in de omgeving van hun huis naar een basisschool en ouders kunnen elke basisschool in Apeldoorn kiezen.

Aanmelden vanaf maart 2022
In maart 2022 ontvangen ouders met een kind geboren tussen 1 mei 2019 en 31 augustus 2019 het aanmeldformulier en informatie over het aanmelden en plaatsen. Vanaf dat moment kunnen deze kinderen worden aangemeld. Aanmelden doet u door het aanmeldformulier bij de school van eerste voorkeur in te leveren. Als onze school uw eerste keuze is, levert u het aanmeldformulier bij ons in.

Digitaal aanmelden kan ook. Dit gaat via het digitale aanmeldformulier op www.basisscholenapeldoorn.nl.
Uw aanmelding komt dan automatisch terecht bij uw eerst opgegeven school van voorkeur.
Wanneer er al een oudere broer of zus op onze school zit, heeft uw jongere kind een plaatsgarantie bij ons.

Altijd (opnieuw) aanmelden!
U meldt uw kind altijd (opnieuw) aan, óók als u in het verleden uw kind al had aangemeld op een basisschool. Dat geldt ook voor een kind waarvan een oudere broer of zus op onze school zit. Alleen op deze manier weten wij voor hoeveel kinderen een plaats gereserveerd moet worden.

Als u over een schriftelijk bewijs beschikt waaruit blijkt dat wij u in het verleden een plaats hebben toegezegd, bent u verzekerd van deze plaats wanneer u voor onze school kiest. Lever dan bij het aanmeldformulier het schriftelijk bewijs van de toegezegde plaats in.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar www.basisscholenapeldoorn.nl. Hier verschijnt regelmatig informatie over de nieuwe werkwijze. Vanaf half maart 2022 kunt u met uw vragen over het toelatingsbeleid ook terecht bij de helpdesk.

Zij-instroom-verhuizing

Ouders van kinderen die door verhuizing of een andere reden tussentijds willen instromen kunnen contact opnemen met de directeur van de school. 

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep