Formulieren en protocollen

Formulieren

Poort Aanmeldingsformulier

aanvraagformulier extra vakantieverlof op grond aard beroep

aanvraagformulier extra verlof wegens gewichtige omstandigheden

Protocollen

Kanjerbeleid-de-Poort

OndersteuningsProfiel -2023 De poort (2)

SOP beknopt voor ouders – januari2023

Op onze scholen proberen wij op tal van manieren onze kwaliteit te bewaken en te vergroten. Kwaliteit valt of staat met de vaardigheden van onze leerkrachten. Zij zijn de belangrijkste factor als het erom gaat onze doelen te bereiken. Om de kwaliteit van onze leerkrachten te kunnen vergroten en waarborgen maken wij gebruik van didactische beeldcoaching, een krachtig kwaliteitsinstrument. Maar wat is het en hoe zetten wij het in?  Lees daar meer over in ons protocol Informatie beeldoaching.

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep