Foto’s en filmopnamen

Onze school doet er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van kinderen. Naast dat het wettelijk verplicht is, is het ook prettig om met ieders persoonlijke voorkeuren rekening te houden. Als ouder heb je het recht om aan te geven of je kind op de foto mag of niet en waar die foto’s geplaatst mogen worden. Zo kun je in Parro bijvoorbeeld aangeven dat foto’s van uw kind niet op Facebook mogen staan, maar wel via Parro gedeeld mogen worden. In Parro staat geregistreerd wat u in een eerder stadium heeft aangegeven aan privacy-voorkeuren voor uw kind(eren). In de eerste periode van het nieuwe schooljaar (de exacte datum wordt gecommuniceerd in de nieuwsbrief van de school) kunt u, indien gewenst, via Parro de privacy voorkeuren voor uw kind(eren) wijzigen. Hoe je dit doet? Ga naar het vierde tabblad “Instellingen”. Tik op Privacy-voorkeuren. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via het potlood achter het kind. Daarna is het wijzigen van de privacy voorkeuren enkel mogelijk middels een “toestemmingsformulier privacy voorkeuren” dat op school verkrijgbaar is. U mag dus altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. 

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat ouders zelf foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. Wij hebben daar geen invloed op, maar we willen ouders vragen om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 

In en rondom onze school worden regelmatig leuke activiteiten georganiseerd. Dit soort momenten worden regelmatig vastgelegd op foto of film als aandenken voor later. Ook zijn veel mensen actief op social media (Instagram, Facebook, Twitter etc.). Op deze kanalen wordt veel beeldmateriaal geplaatst. De ene persoon vindt dit geen probleem en de ander is hier op tegen. Zeker als het om je kind gaat, kan het op deze manier in beeld brengen of zien van hem/haar zeer gevoelig liggen. Ieder heeft recht op zijn eigen privacy.

KBS De Poort vraagt alle ouder(s)/verzorger(s) daarom om zeer zorgvuldig om te gaan met foto- en filmmateriaal dat gemaakt is in en om onze school en bij schoolactiviteiten. Wilt u daarbij de volgende regels in acht nemen:

  • Neem alleen foto’s van uw eigen kind.
  • Plaats nooit foto’s op publieke plaatsen als er naast uw kind ook een andere leerling of leerkracht van de school op de foto staat.

Op deze wijze waarborgen we een veilige omgeving voor iedereen.

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep