Verlof en leerplicht

Verlof moet u uiterlijk zes weken van tevoren aanvragen bij de directeur van de school (calamiteiten uitgezonderd). Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de directeur dit melden bij de leerplichtambtenaar.

Voor meer informatie over de leerplicht, kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht.

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep