Contact met thuis

Opvoeden gebeurt thuis, en ook op school waar uw kind een groot gedeelte van de dag doorbrengt. Daarom hechten wij er veel waarde aan dat school en ouders elkaar ondersteunen en informeren. Wij werken veel en graag samen met u als ouder/verzorger: op de eerste plaats vanuit uw rol als ouder bij de zorg rondom uw kind, maar ook als hulpouder, in de ouderraad, in de medezeggenschapsraad, of als luizen- of klassenouder.

U bent altijd welkom om te komen praten over uw kind. Dit kan voor of na schooltijd. Als u wat langer wilt praten, kunt u een afspraak maken. Mochten wij u willen spreken, dan zullen we u uitnodigen voor een gesprek.

Verder informeren wij u op de volgende manieren:

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep