Meerbegaafdheid en Eurekagroep

Wanneer kinderen aan de ‘bovenkant’ uitvallen, krijgen zij lesstof aangeboden ter verbreding of verdieping. In principe wordt dit aanbod in de groep door de eigen leerkracht aangeboden. Het kan ook zijn dat een leerling nog iets meer of juist iets anders nodig heeft, denk hierbij aan: omgaan met ontwikkelingsgelijken, omgaan met faalangst, leren leren, samenwerken etc. Dan kan een leerling aangemeld worden voor de plusklas voor één of meerdere periodes. De plusklas bestaat uit leerlingen van zowel onze school als twee andere basisscholen, namelijk KBS C. van Leeuwen uit Eerbeek en de St. Pancratius uit Brummen.

Passend onderwijs voor cognitief getalenteerde leerlingen.

Onze visie is elk kind passend onderwijs te bieden. Hier vallen vanzelfsprekend ook (hoog)begaafde kinderen onder. We noemen dit ook wel ‘cognitief getalenteerde leerlingen’. Deze kinderen denken en leren op een andere wijze dan hun leeftijdgenootjes, wat vraagt om een andere manier van begeleiden.

Compacten en Verrijken Lesstof

In Passend Onderwijs staat centraal dat het lesaanbod aansluit bij de mogelijkheden van iedere leerling. Alle leerlingen ervaren het onderwijs als uitdagend en leerzaam, ook kinderen die meer aan kunnen. Voor cognitief getalenteerde leerlingen betekent dit compacten (inkorten) en verrijken van het lesaanbod.

Eurekagroepen   

Toch is compacten en verrijken niet voor ieder cognitief getalenteerd kind voldoende. Soms komen deze kinderen niet of nauwelijks tot leren en lopen vast in het leerproces. Ze durven niet aan iets onbekends te beginnen, bang om fouten te maken. Ze kunnen hun aandacht niet bij het werk houden of weten niet hoe ze een opdracht moeten aanpakken. Ook kunnen ze van mening zijn dat ze de opdracht direct moeten kunnen oplossen, of anders lukt het nooit (fixed mindset).

Voor deze leerlingen zijn er de Eurekagroepen. Eén groep voor de Onderbouw (groep 1 en 2); één voor de Middenbouw (groep 3 t/m 5) en één voor de Bovenbouw (groep 6 t/m 8).Hier wordt op hun specifieke leerbehoeftes ingegaan; ofwel het leren leren, leren plannen, leren samenwerken en leren fouten maken. Daarnaast voorziet de Eurekagroep in de behoefte van cognitief getalenteerde leerlingen om regelmatig samen te spelen en te leren met en van ontwikkelingsgelijken. Begaafde kinderen denken en leren op een andere wijze dan hun leeftijdgenootjes, waardoor aansluiting met anderen soms veel energie kost. Het wordt als heel fijn ervaren om kinderen tegen te komen die net zo zijn als jij. Vanuit wederzijds begrip kun je groeien.

Gezamenlijke Eurekagroepen voor C.van Leeuwen, De Poort en de St. Pancratius

De Eurekagroep voor de groepen 3 t/m 5 en die voor 6 t/m 8 zijn gezamenlijke plusgroepen voor leerlingen van de C.van Leeuwen, van De Poort en van St. Pancratius.

De kleuterplusgroepen worden georganiseerd op de eigen scholen. De ene week voor de kleuters op de C. van Leeuwen, de volgende week voor kleuters op de Poort en de week daarna op de Pancratius.

Coach Begaafdheid

De plusgroepen worden gedraaid door een medewerker van de Veluwse Onderwijs Groep die als coach Begaafdheid meerdere basisscholen van de VOG begeleidt in het aanbieden van Passend Onderwijs voor deze doelgroep.

 

 

 

 

 

 

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep