Identiteit

De scholen binnen de Veluwse Onderwijsgroep zijn allen open katholieke scholen. Scholen die uitgaan van en geïnspireerd worden door de traditie en de christelijk-katholieke bronnen van onze samenleving. De Poort staat nadrukkelijk open voor iedereen die onze uitgangspunten wil respecteren. Er is ruimte voor andere geloofsovertuigingen en voor mensen die kennis willen maken met onze overtuiging. Concreet betekent dit dat onze scholen zorgvuldig omgaan met het geloof en met de daaruit volgende opvattingen over de waarden en normen.

We maken die opvattingen zo duidelijk mogelijk binnen de dagelijkse praktijk van ons onderwijs. Identiteit is voor ons een vertrekpunt, geen eindpunt. Onze scholen besteden aandacht aan de Bijbel, zonder daar evangeliserend of diskwalificerend mee om te gaan. Uiteindelijke keuzes worden, naar onze overtuiging, gemaakt door de ouders en hun kind(eren), niet door de school.

 

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep