Verkeersregels

Verkeersveiligheid rond de school:

Het oversteken van de leerlingen bij de Hoofdweg bij onze school wordt begeleid door ouders. Deze ouders zetten, als brigadier, de kinderen over. Dit gebeurt vanaf een kwartier voordat de school begint. Wij vragen u te wachten met oversteken tot de brigadiers dit kunnen begeleiden. U kunt dan samen met uw kind vanaf de oversteekplaats door het laantje naar school lopen.

Veel ouders brengen en halen hun kinderen per auto naar en van school. Tijdens de haal– en brengtijden is het niet toegestaan om met uw auto het laantje naar de school in te rijden. De auto’s dienen veilig geparkeerd te zijn, zodat voldoende zicht ontstaat voor de kinderen en de brigadiers. Wij verzoeken u om bij het laten in- en uitstappen van de kinderen goed te letten op de veiligheid van die kinderen én die van de andere kinderen.

Wanneer u uw kind met de fiets naar school brengt vragen wij u ook bij de brigadiers over te steken en met de fiets aan de hand via het laantje van en naar school te lopen. Het pad langs de kerk mag alleen gebruikt worden onder begeleiding van u als ouder. De Hoofdweg kent daar namelijk een wegversmalling en is op dat punt minder overzichtelijk, dus minder veilig. We vragen u alert te zijn op de geldende afspraken en deze ook te communiceren met bijv opa’s en oma’s of andere mensen die uw kind(eren) wel eens naar school brengen of ophalen.

 

 

 

KBS De Poort

Hoofdweg 53
7371 AE Loenen

telefoon:
(055) 505 14 89

e-mail:
poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep